ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

classic Κλασσικό list Λίστα threaded Νήμα
41 μηνύματα Επιλογές
123
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
1.Οι υπερωρίες του Δεκεμβρίου 2018 είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική μισθοδοσία του ΕΚΑΒ
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Αποκαταστάθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της μισθοδοσίας το κομμάτι των υπερωριών.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Οι υπερωρίες του Ιανουαρίου 2019 είναι στην σελίδα αναρτημένες
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του ΕΚΑΒ οι ώρες του Δεκέμβρη 2018 θα καταβληθούν μέχρι τις 13/03/2019
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Σε απάντηση αυτού του μηνύματος από Κατσούγκρης Δημοσθένης
Οι Υπερωρίες του Φεβρουαρίου 2019 είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική σελίδα της Μισθοδοσίας μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Σε απάντηση αυτού του μηνύματος από Κατσούγκρης Δημοσθένης
Οι υπερωρίες Μαρτίου 2019 είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική σελίδα της μισθοδοσίας μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Σε απάντηση αυτού του μηνύματος από Κατσούγκρης Δημοσθένης
Οι υπερωρίες του Απριλίου 2019 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική μισθοδοσία μας...
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Σε απάντηση αυτού του μηνύματος από Κατσούγκρης Δημοσθένης
Οι ώρες Απριλίου 2019 έχουν μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας!!!
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Σε απάντηση αυτού του μηνύματος από Κατσούγκρης Δημοσθένης
Οι υπερωρίες Μαιου 2019 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα μισθοδοσίας μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Οι υπερωρίες του Μαιου 2019 έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς μας λογαριαμούς μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Σε απάντηση αυτού του μηνύματος από Κατσούγκρης Δημοσθένης
 Οι υπερωρίες Ιουνίου 2019 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα μισθοδοσίας μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Οι υπερωρίες Ιουλίου 2019 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα μισθοδοσίας μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Στις 13 Σεπτεμβρίου θα μπουν οι υπερωρίες του Ιουλίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Bissonas
Οι υπερωρίες Αυγούστου 2019 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα μισθοδοσίας μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Bissonas
Τα Εκτός Έδρας Αυγούστου 2018 έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική μισθοδοσία μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Bissonas
Τα Εκτός Έδρας του Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 2018 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της μισθοδοσίας μας.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Τα Εκτός Έδρας του Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2018 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της μισθοδοσίας μας!!!! οπότε με αυτά κλείνουν τα Εκτός Έδρας του 2018. Το πότε θα τα πάρουμε είναι άγνωστο μέχρι τώρα!!!
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα της μισθοδοσίας μας οι υπερωρίες του Οκτωβρίου 2019.
Απάντηση | Νήμα
Ανοίξτε αυτό το μήνυμα σε προβολή νήματος
|

Re: Ανακοινώσεις σχετικά με την Μισθοδοσία μας

Κατσούγκρης Δημοσθένης
Διαχειριστής
Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα της μισθοδοσίας μας οι υπερωρίες του Νοεμβρίου 2019.
123